¹ØÓÚÎÒÃÇ
¡¡ICON ÆóÒµ¼ò½é
¡¡ICON ×ܾ­ÀíÖ´Ç
¡¡ICON ÆóÒµÎÄ»¯
¡¡ICON ×éÖ¯»ú¹¹
¡¡ICON ³É¹¦°¸Àý
¡¡ICON ÈÙÓþÖ¤Êé
¡¡ICON °ì¹«»·¾³
¡¡ICON ¼¼ÊõÅàѵ
¡¡ICON ¹æÕÂÖƶÈ
¡¡ICON ¹«Ë¾»î¶¯
 
 
企业简ä»?
Ê×Ò³ >> 企业简ä»?
 

ÄþµÂÊÐÃñ°²°²·ÀÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æȨËùÓÐ
ÁªÏµµç»°£º 0593-2828119 ´«Õ棺0593-2828119
ÃöICP±¸05013363ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÖÐÌìÍøÂç

S.ÉϺ£ ÉîÛÚ ÉÇÍ· ÉÛÑô ËÄƽ ËÉÔ­ ËÕÖÝ ËÞǨ ÉÏÈÄ ÉòÑô ʯ×ìɽ Ë·ÖÝ ÉÌÂå ËìÄþ ɽÄÏ Ê¯ºÓ×Ó Ë¼Ã© ÉÜÐË ËÞÖÝÊÐ ÈýÃ÷ ÉØ¹Ø ÉÇβ ÈýÑÇ Ê¯¼Òׯ ÈýÃÅÏ¿ ÉÌÇð ˫Ѽɽ Ë绯 Ê®Ñß ËæÖÝ
T.Ìì½ò ̨ÖÝ Í­Áê ÌìË® Í­ÈÊ ÌÆɽ ͨ»¯ Ì©ÖÝ ÌúÁë ͨÁÉ Ì©°² Ì«Ô­ Í­´¨ ͳ·¬ Ëþ³Ç
W.ÎÂÖÝ Îߺþ ÎäÍþ ÎàÖÝ ÎÚÀ¼²ì²¼ ÎâÖÒ Î«·» Íþº£ μÄÏ ÎÚ³ľÆë ÎÄɽ Î人 ÎÞÎý ÎÚº£
X.Ðû³Ç ÏÃÃÅ ÐĮ̈ ÐÃÖÝ Î÷°² ÏÌÑô Î÷Ë«°æÄÉ ÐÅÑô ÐÂÏç Ðí²ý Ïå·® ÏÌÄþ Т¸Ð Ïæ̶ ÏæÎ÷ ÐìÖÝ ÐÂÓà ÐË°² ÎýÁÖ¹ùÀÕ Î÷Äþ
Y.Ñô½­ ÔƸ¡ ÒåÎÚ ÓñÁÖ å§Ñô Óª¿Ú Òø´¨ ÓñÊ÷ ÑĮ̀ ÑÓ°² ÓÜÁÖ Ò˱ö ÑÅ°² ÒÁÀç ÓñϪ Ò˲ý ÔÀÑô ÒæÑô ÓÀÖÝ ÑôȪ ÔË³Ç Ñ ÑïÖÝ ÒÁ´º ÑÎ³Ç Ó¥Ì¶ ÒË´º
Z.Ö麣 Õ¿½­ ÕØÇì ÖÐɽ ÕÅ¼Ò¿Ú ãòÖÝ ×Ô¹± ×ÊÑô ÕÑͨ áéÖÝ ÖÛɽ ÙñÖÝ ÕÄÖÝ ÕÅÒ´ ×ñÒå Ö£ÖÝ ×¤Âíµê ÖÜ¿Ú ÖêÖÞ Õżҽç Õò½­ ÖÐÎÀ ×Ͳ© Ôæׯ